photos/idr/17/logo.jpgphotos/idr/17/logo.jpgphotos/idr/17/logo.jpgphotos/idr/17/logo.jpg1 Καρτέλα Ιδρύματος
.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
06/04/2017 - 10/07/2017,

Πορτραίτα Ιστορίας

Βούλα Παπαϊωάννου – Δημήτρης Χαρισιάδης 1940-1960

Έργα από τα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη