ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Πάνος Πασσίσης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο University of East London από το 2002 μέχρι το 2006 και εργάστηκε στο αντικείμενο αυτό.
Από το 2007, φοίτησε στη σχολή Καλών Τεχνών του University of Bedfordshire στο Luton του Λονδίνου, υπό την εποπτεία των, John Stephens, Rebecca Partridge, Rebecca Meanley, Eva Sternham και Keira Bennett, από όπου αποφοίτησε το 2010 με Αριστεία.
Τον Ιανουάριο του 2010 εργάστηκε στην Milton Keynes Gallery και απο τα τέλη του ιδίου έτους ζεί και εργάζεται στην Αθήνα.
Ασχολείται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εκθέσεων πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου καθώς επίσης και με την οργάνωση και εσωτερική διαμόρφωση μουσειακών χώρων.
Έχει επίσης ασχοληθεί με την καλλιτεχνική επιμέλεια έντυπων εκδόσεων.

Η πρακτική του έχει ως στόχο να διερευνήσει, φιλοσοφικά και οπτικά, την Έννοια της Επιθυμίας.
Τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουμε, τις επιλογές, την εξέλιξη, τα εμπόδια, την τάση διαφυγής και τις ακατόρθωτες επιθυμίες.
Και προσπαθεί να απεικονίσει αυτήν τη φιλοσοφική διερεύνηση, ισορροπόντας τα απεσταγμένα συμβολικά τοπία του μεταξύ Σουρεαλισμού, Αφηρημένης τέχνης, Ψευδαίσθησης και Νοήματος.

Έργα του βρίσκονται στην συλλογή του University of Bedfordshire και σε Ιδιωτικές Συλλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Τον Μάιο του 2010, εξέδωσε το βιβλίο του “The Notion of Desire”.CURICULUM VITAE

Panos Passisis, was born in Athens at 1983.

Studied Civil Engineering at the University of East London, 2002-2006.
He studied Fine Arts at the University of Bedfordshire (since 2007) in Luton, London, under the supervision of John Stephens, Rebecca Partridge, Rebecca Meanley, Eva Sternham and Keira Bennett, where he graduated in 2010 obtaining a 1st Class BA(Hons) degree.
In January 2010 he worked at the Milton Keynes Gallery and by the end of the same year he lives and works in Athens.
He designs cultural and historical exhibitions as well as museums.
He has also been involved with the art direction of print publishing media.

His practice aims to philosophical and visually explore the Notion of Desire; the path we need to follow, options, evolution, obstacles, escapism and the unachievable desire; and he attempts to depict this philosophical exploration while balancing his distilled symbolic landscape paintings between Surrealism, Abstract art, Illusion and Context.

Works of his can be found in the collection of the University of Bedfordshire and in private collections in the United Kingdom and Greece.

In May 2010, he published his book "The Notion of Desire".