" Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην μέχρι τώρα πορεία μου διαπιστώνω το κάθε ένα επιμέρους στοιχείο που χρησιμοποιώ, με τις εντάσεις του, τις αναφορές και τις σημασίες του μου επιτρέπει να μετασχηματίζω πραγματικότητες και να φτιάχνω ένα κόσμο παράλληλο με τον κόσμο της καθημερινής οικειότητας: έναν κόσμο δικό μου.
Σε αυτό τον κόσμο τα αντικείμενα λειτουργούν ως αναφορές μιας διπλής χρήσης: μιας χρήσης όπου το οικείο, το προσηνές και το καθημερινό κυριαρχεί και μιας χρήσης όπου όλα τα παραπάνω τα έχει αντικαταστήσει η παρουσία μιας ερμηνείας βιωματικής.
Στην εγκατάσταση "Αντικείμενα ενός προσωπικού κόσμου", του 2007 συνοψίζεται η προσέγγιση μιας πορείας που έχει ήδη διαρκέσει σχεδόν εικοσιπέντε χρόνια: μικροαντικείμενα, εικόνες, το τραπέζι με την εικαστική οικογενειακή δραστηριότητα, μόνιτορ που δεν παίζουν τίποτα, παλιότερα εικαστικά έργα όλα αυτά ανακυκλώνονται και αποκτούν μια δεύτερη ζωή.
Μια ζωή όπου η θαλπωρή της καθημερινότητας έχει γίνει η εμμονή μιας αβεβαιότητας ως προς το απρόσμενο. Οι βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Καταφυγή δεν υπάρχει∙ ούτε στο οικείο. Η ένταση κι ο τρόμος έχουν υπεισέλθει παντού. "

'Αγγελος Αντωνόπουλος


βιογραφικό