ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε την ΔΩΡΕΑΝ καταχώρησή σας σε κάποια από τις ενότητες του οδηγού μας,
(Καλλιτέχνες, Μουσεία, Ιδρύματα, Πινακοθήκες, Πολ. Χώροι, Χώροι τεχνών, Πολιτ. Οργανισμοί, Εναλλακτικοί χώροι, Art Fairs - Festivals, Φορείς Εικαστικών, Οίκοι Δημοπρασιών ή Περί Τέχνης),
αφού διαβάσετε τους όρους, μπορείτε να επιλέξετε από την παρακάτω λίστα την ΑΙΤΗΣΗ που σας ενδιαφέρει.

Θα σας εμφανιστεί σε μορφή «.pdf» αρχείου, την οποία μπορείτε να τυπώσετε.

Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και στείλτε την μέσω fax στο 210 2580906.


Α-01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Α-02 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Α-03 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

D-01 ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

D-02 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

D-03 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

G-01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

G-02 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

G-03 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

M-01 ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

M-02 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

M-03 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

F-01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "Περί Τέχνης"

PR-01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
          "Επαγ/τίες Συναφ. Δραστ/τήτων"

Όροι καταχώρησης σε ηλεκτρονικό κατάλογο / οδηγό

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Powered by Cmsimple.dk | E-TEL.GR | Doumis Creative Studio